Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Xây dựng Đoàn

Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 bổ sung 08 ủy viên

Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 bổ sung 08 ủy viên

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2021, Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường

11/11/2021

12 tiêu chí thanh niên thời đại mới

12 tiêu chí thanh niên thời đại mới

Năm học mới đã đến, các đơn vị Đoàn trực thuộc lập kế hoạch hướng dẫn đoàn viên phấn đấu theo 12 tiêu chí hình

05/09/2021

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn

Đoàn viên chuyển sinh hoạt chỉ cần xác nhận trong Sổ đoàn viên. Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn đã nằm trong những

31/07/2021

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

06/04/2018