Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

HỆ THỐNG VĂN BẢN

Danh sách: HỆ THỐNG VĂN BẢN


SP2 tuyển dụng giảng viên và bác sĩ năm 2022
Hướng dẫn khen thưởng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022
Quyết định chuẩn y BCH Hội Sinh viên Việt Nam trường ngày 18/7/2022
Quy định học cùng lúc 02 chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 từ năm 2021.
Thông báo điều chỉnh lịch thi Olympic tiếng Anh cho cán bộ trẻ
Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Hướng dẫn công tác văn thư
Sổ tay sinh viên HPU2 năm 2021
Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn và thanh niên lao động
Danh sách BCH chi đoàn sinh viên K44, K45, K46
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến
Quy định về nghỉ học tạm thời, trở lại học tập, chuyển trường, xin thôi học, buộc thôi học mới nhất
Hướng dẫn một số vấn đề về kết nạp Đảng
Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng (mới - 2021)
Danh sách đoàn viên ưu tú năm học 2020 - 2021
Danh sách bí thư chi đoàn K47 lâm thời năm học 2021 - 2022
Chiến dịch tình nguyện Mùa đông ấm năm 2021
Hướng dẫn tham gia cuộc thi Tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh