Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

HỆ THỐNG VĂN BẢN

Danh sách: HỆ THỐNG VĂN BẢN


Chiến dịch tình nguyện Mùa đông ấm năm 2022
Công văn triển khai tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022
Công văn hưởng ứng chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên"
Đề án 08 Ngày Thanh niên cùng hành động
Công văn kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
Kế hoạch Cuộc thi Bước nhảy sống động 2022
Kế hoạch Ngày Sư phạm và chương trình Cánh thiệp tri ân
Sách giới thiệu về trường năm 2022
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học chính quy các khóa K45, K46 và K47
Danh sách thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viên trên địa bàn Hà Nội năm 2022
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952
Văn bản Đoàn, Hội tháng 11 năm 2022
Kết quả họp BCH Đoàn trường tháng 10 năm 2022
Tài liệu xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp
Danh sách thủ khoa K48 và sinh viên hiếu học nhận học bổng tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023
Các cuộc thi sinh viên năm học 2022-2023
Kế hoạch tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023
Kế hoạch tuyên truyền chương trình giảm nghèo quốc gia
Tổng kết công tác Đoàn khối trường học năm học 2021-2022, chương trình công tác năm học 2022-2023
Thông tri triệu tập đại biểu dự Diễn đàn Vai trò tiên phong của Đoàn thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.