Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên (2023)

THAO TÁC CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐOÀN VIÊN

* Đoàn viên bình thường

Cách 1: Tự vào app để cập nhật thông tin.

Cách 2: (Quên mật khẩu mà chưa kích hoạt được lại) Chi đoàn vào tài khoản quản lý => danh sách đoàn viên => sửa thông tin đoàn viên =>  sửa những thông tin cần sửa.

* Đối với BCH Chi đoàn (Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Chi đoàn)

Chi đoàn vào tài khoản quản lý => danh sách đoàn viên => sửa thông tin đoàn viên => sửa chức vụ trong chi đoàn.

THAO TÁC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

Đăng ký

1.1. Đăng ký cho toàn bộ đoàn viên của chi đoàn

- Bước 1: Chi đoàn đăng nhập tài khoản tại đường link: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn;

- Bước 2: Chi đoàn vào phần Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Chương trình rèn luyện đoàn viên

- Bước 3: Chi đoàn chọn Đăng ký rèn luyện và  tích vào ô bên phải để chọn đoàn viên và Nhấp vào ô Đăng ký để đăng ký chương trình rèn luyện cho đoàn viên.

1.2. Đăng ký cho từng đoàn viên

- Bước 1: Chi đoàn đăng nhập tài khoản tại đường link: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn;

- Bước 2: Chi đoàn vào phần Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Chương trình rèn luyện đoàn viên.

- Bước 3: Chi đoàn nhấp vào file đăng ký và chọn tải file mẫu và  gửi file đăng ký để đoàn viên nhập nội dung đăng ký rèn luyện.

- Bước 4: Đoàn viên gửi lại file đã đăng ký và chi đoàn nhập bằng cách nhấp vào file đăng ký và chọn import

Đánh giá (Thực hiện vào tháng 8 hàng năm sau khi kết thúc năm học)

- Bước 1: Chi đoàn đăng nhập tài khoản tại đường link: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn;

- Bước 2: Chi đoàn vào phần Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Chương trình rèn luyện đoàn viên

- Bước 3: Chi đoàn tích vào ô bên phải để chọn đoàn viên và nhấp vào ô Đánh giá rèn luyện (đánh giá từng đoàn viên)

- Bước 4: Chi đoàn tích vào tất cả các đoàn viên và chọn Chuyển cấp trên

THAO TÁC ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN

(Thực hiện vào tháng 8 hàng năm sau khi kết thúc năm học)

- Bước 1: Chi đoàn đăng nhập tài khoản tại đường link: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn;

- Bước 2: Chi đoàn vào phần Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Đánh giá, xếp loại đoàn viên

- Bước 3: Chi đoàn tích vào ô bên phải để mức đánh giá đoàn viên và điền các thông tin khác (ưu điểm, khuyết điểm, khen thưởng, kỷ luật) và Nhấp vào ô Lưu và Gửi

THAO TÁC CHUYỂN SINH HOẠT CHO ĐOÀN VIÊN

Chuyển đi

- Bước 1: Chi đoàn đăng nhập tài khoản tại đường link: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn;

- Bước 2: Chi đoàn vào phần Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Chuyển đi, chuyển đến

- Bước 3: Chi đoàn vào phần Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Chọn dấu cộng góc bên phải màn hình

- Bước 4: Chi đoàn chọn tổ chức nhận là tổ chức Đoàn cơ sở cấp trên của mình (đối với chúng ta là Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2)

- Bước 5: Chi đoàn nhấp vào Chọn đoàn viên bên góc bên phải màn hình và chọn đoàn viên cần chuyển đi

- Bước 6: Chi đoàn nhấp vào chuyển xử lý lên Đoàn trường.

Xác nhận chuyển đến

- Bước 1: Đoàn trường đăng nhập tài khoản tại đường link: quanlydoanvien.doanthanhnien.vn;

- Bước 2: Đoàn trường chọn Nghiệp vụ Quản lý đoàn viên và Chuyển đi, chuyển đến và Chọn vào phần xét chuyển đi, xác nhận chuyển đến và xác nhận đoàn viên chuyển đến. Đồng thời chọn chi đoàn giới thiệu cho đoàn viên sinh hoạt

TNG HP MT S LI K THUT THƯNG GP VÀ CÁCH KHC PHC


1. Đoàn viên mi kết np đăng ký tài khon mi trên App Thanh niên Vit Nam nhưng không nhn đưc mã OTP đ đăng ký tài khon.
Hin nay ch có nhà mng Vinaphone có th nhn đưc mã OTP, các nhà mng khác không nhn đưc mã đ kích hot tài khon. Trung ương Đoàn đang làm vic vi các nhà mng đ sa li này; khi đã hoàn thin  s thông tin ti các đơn v
2. Nghip v chuyn sinh hot Đoàn đến

- Trưng hp các đơn vị trước đây đoàn viên sinh hoạt không chuyn sinh hot đoàn cho đoàn viên

+ Nếu đoàn viên đã đăng ký App Thanh niên Vit Nam, các đơn v ng dn đoàn viên chuyn sinh hot Đoàn bng App như sau: Truy cp App Thanh niên Vit Nam => Thông tin cá nhân => Chnh sa thông tin => cp nht li nơi
sinh hot đoàn

+ Đoàn viên chưa đăng ký thì hưng dn đoàn viên thc hin đăng ký và cp nht thông tin nơi sinh hot đoàn theo đúng nơi sinh hot đoàn hin ti.

Lưu ý: Bí thư chi đoàn không công khai tài khoản đăng nhập và mật khẩu trên mạng xã hội.

Văn phòng Đoàn trường.Tags:


Bài viết khác

Hướng dẫn cách đăng tải video lên youtube cơ bản

Hướng dẫn cách đăng tải video lên youtube cơ bản

Hướng dẫn cách đăng tải video lên youtube cơ bản

06/01/2024

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường đại học, cao đẳng, TCCN

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường đại học, cao đẳng, TCCN

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trong trường đại học, cao đẳng, TCCN năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.

02/12/2023

Hướng dẫn đăng ký hoạt động ngoại khóa lên lịch công tác tuần

Hướng dẫn đăng ký hoạt động ngoại khóa lên lịch công tác tuần

Thực hiện kết luận của Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại đại diện sinh viên tháng 10 năm 2023, Văn phòng Đoàn Trường

27/10/2023

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cơ bản

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cơ bản

Tối ngày 25/09/2023, Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công

26/09/2023

Tập huấn nghiệp vụ quản lý liên chi đoàn

Tập huấn nghiệp vụ quản lý liên chi đoàn

Tối ngày 7/11/2023, tại phòng B2.3, Văn phòng Đoàn trường đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ quản lí cấp

08/11/2023

Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh

Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh

Văn phòng Đoàn đăng tải nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 04 ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Đoàn trường Hướng dẫn

10/08/2022

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

10/07/2023