Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tổng hợp thi đua khen thưởng Hội Sinh viên trường

Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐHSP Hà Nội 2 là 01 cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 và sự quản lý của Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2. Hội tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng để đoàn kết, tập hợp, giáo dục và tổ chức cho sinh viên thực hiện các mục tiêu của Hội, là cánh tay nối dài của Đoàn Thanh niên, thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà trường giao phó.

Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023

Nhờ sự đoàn kết, tiên phong, uy tín và cống hiến, Hội Sinh viên trường năm nào cũng nhận được những danh hiệu thi đua khen thưởng. Cụ thể kết quả thi đua của Hội Sinh viên trường từ 1996 - nay:

Năm học

Các hình thức đã được khen thưởng

Số quyết định

1996 - 1997

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác Hội Sinh viên năm học 1996 - 1997

Quyết định KT/SVHN ngày 10/11/1997

1997 - 1998

Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 1997 - 1998

Quyết định số 87-QN/TƯ ngày 02/10/1998

2012 - 2013

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013

Quyết định số 85-QĐ/TƯHSV ngày 07/08/2013

2013 - 2014

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2013 - 2014

Quyết định số 46-QĐ/TWHSV ngày 16/08/2014

2013 - 2016

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên  nhiệm kỳ 2013 - 2016

Quyết định số 175-QĐ/TWHSV ngày 21/01/2016

2015 - 2016

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016

Quyết định số 236-QĐ/TWHSV ngày 05/09/2016

2017

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017

Quyết định số 291-QĐ/TWHSV ngày 16/08/2017

2016 - 2017

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

Quyết định số 302-QĐ/TWHSV ngày 11/09/2017

2016 - 2017

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

 

2017 - 2018

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Quyết định số 393-QĐ/TWHSV ngày 27/09/2018

2017 - 2018

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

 

2013 - 2018

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018

Quyết định số 404-QĐ/TWHSV ngày 18/10/2018

2019

Bằng khen BCH Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Quyết định số 810-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/05/2019

2018 - 2019

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Quyết định số 50-QĐ/TWHSV ngày 25/09/2019

2018 - 2019

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

 

2018 - 2020

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2020

Quyết định số 86-QĐ/TWHSV ngày 11/12/2020

2019 - 2020

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020

Quyết định số 79-QĐ/TWHSV ngày 26/10/2020

2021

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai dự án “Học cùng chiến binh nhí” năm 2021

Quyết định số 102-QĐ/SVHN ngày 14/12/2021

2021 - 2022

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2021 - 2022

Quyết định số 120b-QĐ/SVHN ngày 08/08/2022

2022

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có tham gia tích cực trong Dự án “Áo xanh sư phạm tới trường” năm 2022

Quyết định số 133-QĐ/SVHN ngày 07/11/2022

2018 - 2023

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định số 148-QĐ/SVHN ngày 21/04/2023

2020 - 2023

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023

Quyết định số 192-QĐ/SVHN ngày 10/05/2023

 Gia Linh - Như Yến

 

 Tags:


Bài viết khác

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2022 – 2023 và triển khai chương trình công tác năm học 2023 - 2024

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2022 – 2023 và triển khai chương trình công tác năm học 2023 - 2024

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường A1, Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên

02/12/2023

Hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII: Sinh viên Thủ đô: Vững vàng bản lĩnh - Phát huy bản sắc - Khơi dậy khát vọng - Kiến tạo tương lai”

Hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII: Sinh viên Thủ đô: Vững vàng bản lĩnh - Phát huy bản sắc - Khơi dậy khát vọng - Kiến tạo tương lai”

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 02 ngày, 25 và

23/10/2023

Hành trình tham quan Thủ đô của thiếu niên nhi đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Hành trình tham quan Thủ đô của thiếu niên nhi đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2023-2024, nằm trong chuỗi hoạt động vui Tết Trung thu 2023, Trường Đại học Sư phạm

01/10/2023

Diễn đàn bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên Thủ đô đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Diễn đàn bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên Thủ đô đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 15/9/2023, tại Hội trường A1, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ

15/09/2023

Câu lạc bộ Tình nguyện xanh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xuất sắc đạt giải Nhất tại liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm, thanh niên tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I, năm 2023

Câu lạc bộ Tình nguyện xanh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xuất sắc đạt giải Nhất tại liên hoan các Câu lạc bộ, đội, nhóm, thanh niên tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I, năm 2023

Tối ngày 26/08/2023, tại Công viên Quảng trường huyện Vĩnh Tường, thị trấn Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra chương

30/08/2023

Cuộc thi sáng tạo video clip Sắc màu sinh viên Thủ đô

Cuộc thi sáng tạo video clip Sắc màu sinh viên Thủ đô

Cuộc thi sáng tạo video clip "Sắc màu sinh viên Thủ đô" chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà

28/08/2023

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công  (19/8/1945 – 19/8/2023)

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023)

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ngày 19/8 không đơn thuần chỉ là những con số, mà còn là những biểu tượng tượng trưng

19/08/2023

Phỏng vấn tình nguyện viên Chiến dịch Mùa hè xanh 2023

Phỏng vấn tình nguyện viên Chiến dịch Mùa hè xanh 2023

Trong không khí đầy náo nhiệt và hứng khởi của mùa hè, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Sư phạm

28/06/2023

Giới thiệu Biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2025

Giới thiệu Biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2025

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2025 dự kiến được tổ chức

12/05/2023