Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tổng hợp thi đua khen thưởng Hội Sinh viên trường

Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐHSP Hà Nội 2 là 01 cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 và sự quản lý của Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2. Hội tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng để đoàn kết, tập hợp, giáo dục và tổ chức cho sinh viên thực hiện các mục tiêu của Hội, là cánh tay nối dài của Đoàn Thanh niên, thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà trường giao phó.

Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023

Nhờ sự đoàn kết, tiên phong, uy tín và cống hiến, Hội Sinh viên trường năm nào cũng nhận được những danh hiệu thi đua khen thưởng. Cụ thể kết quả thi đua của Hội Sinh viên trường từ 1996 - nay:

Năm học

Các hình thức đã được khen thưởng

Số quyết định

1996 - 1997

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác Hội Sinh viên năm học 1996 - 1997

Quyết định KT/SVHN ngày 10/11/1997

1997 - 1998

Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 1997 - 1998

Quyết định số 87-QN/TƯ ngày 02/10/1998

2012 - 2013

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013

Quyết định số 85-QĐ/TƯHSV ngày 07/08/2013

2013 - 2014

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2013 - 2014

Quyết định số 46-QĐ/TWHSV ngày 16/08/2014

2013 - 2016

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên  nhiệm kỳ 2013 - 2016

Quyết định số 175-QĐ/TWHSV ngày 21/01/2016

2015 - 2016

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016

Quyết định số 236-QĐ/TWHSV ngày 05/09/2016

2017

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017

Quyết định số 291-QĐ/TWHSV ngày 16/08/2017

2016 - 2017

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

Quyết định số 302-QĐ/TWHSV ngày 11/09/2017

2016 - 2017

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

 

2017 - 2018

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Quyết định số 393-QĐ/TWHSV ngày 27/09/2018

2017 - 2018

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

 

2013 - 2018

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018

Quyết định số 404-QĐ/TWHSV ngày 18/10/2018

2019

Bằng khen BCH Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Quyết định số 810-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/05/2019

2018 - 2019

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Quyết định số 50-QĐ/TWHSV ngày 25/09/2019

2018 - 2019

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

 

2018 - 2020

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2020

Quyết định số 86-QĐ/TWHSV ngày 11/12/2020

2019 - 2020

Bằng khen BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020

Quyết định số 79-QĐ/TWHSV ngày 26/10/2020

2021

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai dự án “Học cùng chiến binh nhí” năm 2021

Quyết định số 102-QĐ/SVHN ngày 14/12/2021

2021 - 2022

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2021 - 2022

Quyết định số 120b-QĐ/SVHN ngày 08/08/2022

2022

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có tham gia tích cực trong Dự án “Áo xanh sư phạm tới trường” năm 2022

Quyết định số 133-QĐ/SVHN ngày 07/11/2022

2018 - 2023

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định số 148-QĐ/SVHN ngày 21/04/2023

2020 - 2023

Bằng khen BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội trao tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023

Quyết định số 192-QĐ/SVHN ngày 10/05/2023

2022 - 2023

Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023"

Quyết định 231 - QĐKT/TWHSV ngày 11/9/2023 

2023 - 2024

Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam "Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh 2023"

Quyết định 355 - QĐKT/TWHSV ngày
23/10/2023

2023 - 2024

Bằng khen của Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội "Đạt giải Tập thể Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật Spirit of Law 2023"

Quyết định 691 QĐ/TĐTN-VP ngày 10/11/2023 

2023 - 2024

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội "Đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội"

Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 

2023 - 2024

Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội "Đã đạt Giải Ba Cuộc thi Sắc màu sinh viên Thủ đô năm 2023"

Quyết định 03 - QĐ/SVHN ngày 29/12/2023

2023 - 2024

Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội "Đã đạt Giải Nhì Cuộc thi Sắc màu sinh viên Thủ đô năm 2023"

Quyết định 03 - QĐ/SVHN ngày 29/12/2023 

 Gia Linh - Như Yến

 

 Tags:


Bài viết khác

Chương trình

Chương trình "Tập huấn kỹ năng thiết kế"

Tối ngày 20/03/2024, được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, tại phòng học C2.6 giảng đường ABCD buổi

20/03/2024

Tổng kết khoá học

Tổng kết khoá học "Đồng hành cùng sinh viên HPU2"

Ngày 08 tháng 04 năm 2024, được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, CLB Tin học đã tổ chức thành công

08/04/2024

Toạ đàm phát triển công tác truyền thông trên không gian mạng trong tổ chức đoàn hội

Toạ đàm phát triển công tác truyền thông trên không gian mạng trong tổ chức đoàn hội

Ngày 13/12/2023, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ đạo tổ chức buổi Tọa đàm phát

13/12/2023

Chương trình

Chương trình "IT Support Day 2024 - Ngày hội Hỗ trợ cài đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy tính miễn phí"

Ngày 14 tháng 04 năm 2024, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã kết hợp cùng Câu lạc bộ

14/04/2024

Tập huấn chuyên môn

Tập huấn chuyên môn "Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT

Thời gian qua, phong trào thi đua dạy và học môn Tin học trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được triển khai thực

11/04/2024

Chung kết và lễ trao giải bóng đá các Câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện trường ĐHSP Hà Nội 2, lần thứ II năm 2024

Chung kết và lễ trao giải bóng đá các Câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện trường ĐHSP Hà Nội 2, lần thứ II năm 2024

Vào chiều hôm qua, ngày 16/4/2024 tại sân vận động trường ĐHSP Hà Nội 2 đã diễn ra cuộc chạm trán vô cùng gay cấn giữa

17/04/2024

Kênh Tiktok của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã chính thức ra mắt

Kênh Tiktok của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã chính thức ra mắt

  Chiều ngày 26/3/2024, tại Hội trường A1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã diễn ra chương trình Kỷ niệm 93 năm

27/03/2024

Đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn chung kết hội thi tài năng học sinh, sinh viên nội trú 2024

Đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn chung kết hội thi tài năng học sinh, sinh viên nội trú 2024

Ngày 30/03/2024, tại Khu thể thao đa năng kí túc xá Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết Hội

30/03/2024

Ngày hội Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố lần thứ V, năm 2024

Ngày hội Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố lần thứ V, năm 2024

Trong không khí hào hứng sôi nổi của Tháng thanh niên 2024, vào sáng ngày 23/3/2024, tại Trường Đại học Phenikaa đã diễn

24/03/2024