Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tổng hợp thi đua khen thưởng Đoàn Thanh niên trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 là 01 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 và sự quản lý của Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2. Đoàn là lực lượng tiên phong, là cánh tay phải thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà trường giao phó.

Nhờ sự đoàn kết, tiên phong, uy tín và cống hiến, Đoàn trường năm nào cũng nhận được những danh hiệu thi đua khen thưởng. Cụ thể kết quả thi đua của Đoàn trường từ 2010 - nay: 

Năm học

Các hình thức đã được khen thưởng

Số quyết định

2010-2011

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường năm học 2010 - 2011

Quyết định số 536 - QĐ/TWĐTN ngày 07/09/2011;

2010-2011

Bằng khen BCH Đoàn TP Hà Nội tặng tập thể đã có thành tích trong Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện.

Quyết định số 468 - QĐ-TNHN ngày 07/09/2011;

2011-2012

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong Năm Thanh niên 2011.

Quyết định số 76-QĐ/TWĐTN-HN ngày 28/02/2012;

2011-2012

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2010-2012.

Quyết định số 261-QĐ/TWĐTN-HN ngày 23/04/2012;

2011-2012

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn  tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối đại học cao đẳng.

Quyết định số 797-QĐ/TWĐTN-HN ngày 18/09/2012;

2012 - 2013

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định số 2440 QĐ/TTg ngày 16 tháng 12 năm 2013

2012 - 2013

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể tích cực tham gia Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XII nưm 2012

QĐ 833-QĐ/TWĐTN ngày 03/10/2012

 2012-2013

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Đại học, Cao đẳng năm học 2012-2013.

Quyết định số 424-QĐ/TWĐTN-HN ngày 07/08/2013;

2013 - 2014

Cờ thi đua BCH Đoàn TP Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Đại học, Cao đẳng năm học 2013-2014.

Quyết định 1581-QĐ/TĐTN-VP ngày 08/8/2014

2013-2014

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Đại học, Cao đẳng năm học 2013-2014.

Quyết định số 393-QĐ/TWĐTN-HN ngày 18/08/2014;

2014 - 2015

Cờ thi đua Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015

QĐ 2616-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/9/2015

2014 - 2015

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2000-2014.

Quyết định số 750-QĐ/TWĐTN-HN ngày 25/12/2014;

2014 - 2015

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 436-QĐ/TWĐTN-HN ngày 07/09/2015;

2014 - 2015

BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

QĐ 217-QĐ/TWĐTN ngày 15/3/2015

2014-2015

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2014.

Quyết định số 22-QĐ/TWĐTN-HN ngày 15/01/2015;

2015 - 2016

Cờ Thi đua BCH Đoàn TP Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016

Quyết định 3406-QĐ/TĐTN-VP ngày 17/8/2016

2015 - 2016

Bằng khen BCH Đoàn TP Hà Nội tặng tập thể đạt giải Nhất cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

QĐ 3210-QĐ/TNHN ngày 22/4/2016

2015-2016

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 496-QĐ/TWĐTN ngày 23/09/2016;

2016 - 2017

Cờ thi đua BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

QĐ 4488-QĐ/TĐTN-VP ngày 05/9/2017

2016 - 2017

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể xuất sắc trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017

QĐ 179-QĐKT/TWĐTN-Vp ngày 15/5/2017

2016 - 2017

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đã có công trình “Chiếu phim quyên góp trao học bổng cho sinh viên nghèo đã có thành tích học tập tốt”

Quyết định số 3826-QĐ/TĐTN-VP ngày 31/03/2017;

2016 - 2017

Bằng khen BCH Đoàn TP Hà Nội tặng tập thể đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh trong HSSV Thủ đô lần thứ I năm 2017

QĐ 3816-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/3/2017

2016-2017

Cờ Thi đua Trương đoàn Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

QĐ 473-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 11/9/2017

2016-2017

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 472- QĐ/TWĐTN ngày 11/09/2017;

2017 - 2018

Cờ thi đua BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

QĐ 456-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/9/2018

2017 - 2018

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đã có công trình “Vẽ tranh chủ đề giáo dục và Thiết kế đồ dùng dạy học tự làm” là mô hình, phần việc tiêu biểu trong Tháng Thanh Niên.

Quyết định số 225- QĐ/TĐTN-VP ngày 25/04/2018;

2017 - 2018

Bằng khen BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể đạt giải Ba cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong HSSV Thủ đô lần thứ II

QĐ 227-QĐ/TĐTN-VP

2017-2018

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 392 - QĐ/TWĐTN ngày 29/09/2018;

2018 - 2019

Cờ thi đua Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, cao đẳng

QĐ 955-QĐ/TĐTN-VP ngày 20/9/2019

2018 - 2019

Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 1815/QĐ-CTN ngày 30/10/2019;

2018 - 2019

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đã có tỉ lệ sinh viên tham gia thi cao thứ hai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.

Quyết định số 150- QĐ/TWĐTN ngày 19/05/2019;

2018 - 2019

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 337- QĐ/TWĐTN ngày 22/09/2019;

2018 - 2019

Bằng khen BCH Thành Đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích trong Tháng thanh niên.

Quyết định số 805- QĐ/TĐTN-VP ngày 16/05/2019;

2018-2019

Bằng khen BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.

Quyết định số 810- QĐ/TĐTN-VP ngày 21/05/2019;

2019 - 2020

Cờ Thi đua BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 1739-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/10/2020;

2019-2020

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Quyết định số 419-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 12/11/2020;

2020 - 2021

Cờ Thi đua BCH Trung ương Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học- Cao đẳng năm học 2020 - 2021

Quyết định số 501-QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/10/2021

2020 - 2021

Cờ Thi đua BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học- Cao đẳng.

Quyết định số 418 -QĐKT/TWĐTN-VP ngày 12/11/2020;

2020 - 2021

Cờ Thi đua BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021

QĐ 2269-QĐ/TĐTN-Vp ngày 19/10/2021

2020 - 2021

Bằng khen của BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 2008-QĐ/TĐTN-VP ngày 17/3/2021

2020 - 2021

Bằng khen BCH Thành đoàn Hà Nội tặng tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện hè năm 2021 .

Quyết định số 2268-QĐ/TĐTN-VP ngày 19/10/2021;2020-2021

Bằng khen BCH Trung ương Đoàn tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 216-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 28/4/2021;

2020-2021

Bằng khen Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2022

Quyết định số 2734- QĐ/TĐTN-VP ngày 12/05/2022

2021-2022

Bằng khen Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 có thành tích trong triển khai giai đoạn 2 thực hiện số hóa dữ liệu tổ chức Đoàn và đoàn viên trên “Phần mềm quản lý đoàn viên”.

Quyết định số 2584- QĐ/TĐTN-VP ngày 21/04/2022

2021-2022

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 có thành tích trong triển khai cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2021.

Quyết định số 2762-QĐ/TĐTNVP ngày 26/5/2022

2021-2022

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022.

Quyết định số 2810-QĐ/TĐTNVP ngày 21/6/2022

2021-2022

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt giải Nhất chung kết cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2022

Quyết định số 2791-QĐ/TĐTN-VP ngày 10/6/2022

2021-2022

Bằng khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Quyết định số 3160 - QĐ/TĐTN-VP ngày 05/9/2022

2021-2022

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 63 tập thể và 72 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022

Quyết định số 455 - QĐKT/TWĐTN-VP ngày 19/10/2022

2021-2022

Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện trực thuộc năm học 2021 - 2022

Quyết định số 03 - QĐ/TĐTN-VP ngày 18/10/2022

 2022-2023

Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng đơn vị đã tham gia tích cực trong dự án "Áo xanh sư phạm tới trường" năm 2022

 Quyết định số 65-QĐ/TĐTN-Vp ngày 07/11/2022

2022-2023

Bằng khen của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Hà Nội

Quyết định số 14/QĐKT-HTT-HN ngày 25/12/2022.

2022-2023

Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2023

Quyết định số 324/TĐHN-VP ngày 07/4/2023.

2022-2023

Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tặng tập thể có mô hình Dạy kèm tiếng Anh gây quỹ hoạt động tình nguyện

 

Diệu Thanh - Thạch Thảo - Hà Trang

Bài viết khác

Đại hội Đội Thanh niên xung kích nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Đại hội Đội Thanh niên xung kích nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Vào chiều ngày 21/5/2023, tại Hội trường D2.3 trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Đội Thanh niên xung kích đã long trọng

22/05/2023

Đại hội CLB Cộng tác viên nhiệm kỳ 2023-2024. Khẳng định vai trò cầu nối thông tin uy tín

Đại hội CLB Cộng tác viên nhiệm kỳ 2023-2024. Khẳng định vai trò cầu nối thông tin uy tín

  Vào sáng ngày 21/5/2023, tại hội trường D2.3, CLB Cộng tác viên đã tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ Cộng

21/05/2023

Thầy Hiệu trưởng chúc mừng năm mới Quý Mão 2023

Thầy Hiệu trưởng chúc mừng năm mới Quý Mão 2023

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Hiệu trường Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể các thế hệ viên

19/01/2023

Tìm hiểu về tầm nhìn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tìm hiểu về tầm nhìn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ban hành Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn 2030. Cùng

18/01/2019

Thông tin về kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Thông tin về kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trân trọng kính gửi một số thông tin về các hoạt động kỷ niệm năm thành lập Trường

14/12/2022

Phát động xây dựng công trình thanh niên chào mừng 55 năm thành lập trường

Phát động xây dựng công trình thanh niên chào mừng 55 năm thành lập trường

Công trình thanh niên Bộ ghế gang khuôn viên nhà A 1 là một trong 55 hoạt động của 8 tuần cao điểm chào mừng 55 năm thành

01/11/2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục là đơn vị xuất sắc năm học 2021-2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục là đơn vị xuất sắc năm học 2021-2022.

Chiều 21/10/2022, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn

21/10/2022

Bộ nhận diện thương hiệu SP2

Bộ nhận diện thương hiệu SP2

Bộ phận Truyền thông trân trọng kính gửi quý thầy cô và sinh viên toàn trường bộ nhận diện thương hiệu trường bản

18/10/2022