Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "Thành đoàn"

Đồng chí Vũ Hồng Phúc tái cử giữ chức vụ UVBCH Thành đoàn Hà Nội khóa XVI

Đồng chí Vũ Hồng Phúc tái cử giữ chức vụ UVBCH Thành đoàn Hà Nội khóa XVI

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong

29/09/2022

Thành đoàn Hà Nội có thêm 02 tân phó bí thư

Thành đoàn Hà Nội có thêm 02 tân phó bí thư

Ngày 28/6, Ban Bí thư Trung ương Trung Đoàn đã ban hành quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đối với

28/06/2022

Bí thư Đoàn HPU2 trúng cử BCH Thành đoàn Hà Nội

Bí thư Đoàn HPU2 trúng cử BCH Thành đoàn Hà Nội

Chiều 31/12/2021, Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV lần thứ 22 (mở rộng) được tổ chức. Đồng chí Vũ

31/12/2021