Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "liên hoan phim"

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông

Đoàn viên, sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 có nguyện vọng tham gia liên hoan phim (biên kịch, đạo diễn, diễn viên ...) liên

06/07/2021