Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "lý luận"

Hội thảo Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hội thảo Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo

03/10/2022

Kỷ niệm 91 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực tiếp kết hợp trực tuyến

Kỷ niệm 91 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực tiếp kết hợp trực tuyến

Sáng ngày 25/3/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn

25/03/2022

Học tập lý luận chính trị để làm tốt chức năng của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Học tập lý luận chính trị để làm tốt chức năng của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Ra mắt và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

20/06/2020