Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "hội thảo"

Đoàn trường phục vụ Hội thảo của Bộ về Thi đua, khen thưởng

Đoàn trường phục vụ Hội thảo của Bộ về Thi đua, khen thưởng

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại Trường ĐHSP Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo, tọa đàm đóng góp ý

18/04/2023

Hội thảo Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hội thảo Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo

03/10/2022

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IX -

13/10/2021

Mời tham gia Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và giáo dục đại học: Khi thách thức là cơ hội

Mời tham gia Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và giáo dục đại học: Khi thách thức là cơ hội

Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và giáo dục đại học: Khi thách thức là cơ hội, diễn ra vào ngày 10/09/2021 tại Đại

25/05/2021

Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm sẽ diễn ra vào 21/10/2021

Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm sẽ diễn ra vào 21/10/2021

Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về khoa học giáo dục và sư phạm (1st Hanoi Forum on pedagogical and educational sciences) sẽ diễn

19/05/2021