Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Tags: "giải thưởng"

Hướng dẫn xét sinh viên 5 tốt năm học 2022-2023

Hướng dẫn xét sinh viên 5 tốt năm học 2022-2023

Hành trình đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã chính thức khởi động lại đón chào tất cả các bạn sinh viên

19/10/2022

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA  LẦN THỨ 24 NĂM 2022

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA LẦN THỨ 24 NĂM 2022

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka (gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng uy tín và cao quý được

24/08/2022

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Vòng Chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 đã

24/12/2021