Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn

Đoàn viên chuyển sinh hoạt chỉ cần xác nhận trong Sổ đoàn viên. Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn đã nằm trong những trang cuối của Sổ đoàn viên.

1. Hướng dẫn tân sinh viên chuyển sinh hoạt đoàn đến Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2.

Bước 1: Xin xác nhận đề nghị chuyển sinh hoạt của BCH chi đoàn nơi đang sinh hoạt vào SỔ ĐOÀN VIÊN (đồng thời Bí thư chi đoàn làm lệnh chuyển sinh hoạt Đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên).

Bước 2: Xin xác nhận của BCH Đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt (có đóng dấu) vào SỔ ĐOÀN VIÊN (đồng thời, Bí thư đoàn cơ sở làm lệnh chuyển sinh hoạt Đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên, nơi chuyển đến chọn TỈNH/THÀNH PHỐ HÀ NỘI > HUYỆN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐOÀN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2) Chú ý: Ngày xác nhận của Đoàn cơ sở không được lâu quá 3 tháng so với ngày nhập học. Ví dụ: Nhập học ngày 5/9/2023 thì ngày chuyển sinh hoạt Đoàn sớm nhất là ngày 5/6/2023. Đoàn cơ sở có thể là Đoàn trường THPT hoặc Đoàn xã cư trú.

Bước 3: Nộp SỔ ĐOÀN VIÊN cho chi đoàn/lớp được khoa sắp xếp. Chú ý: Các chi đoàn sinh viên sẽ tổ chức Đại hội chi đoàn sau khoảng 1 tháng sau khi nhập học, vì vậy đoàn viên không bắt buộc nộp SỔ ĐOÀN VIÊN ngay, mà đợi sau khi được phân lớp, có bí thư chi đoàn thì nộp. Các đoàn viên muốn ứng cử BCH lâm thời thì nộp phiếu ứng cử về Văn phòng Đoàn (Bí thư LCĐ hướng dẫn chi tiết nội dung này tại các buổi họp cấp khoa).

2. Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp chuyển sinh hoạt Đoàn

Bước 1: BCH chi đoàn nhận xét (từng năm), và ký phần giới thiệu sinh hoạt. Chú ý, ngày ký chậm nhất là 01 tháng sau khi Nhà trường ra Quyết định cấp bằng tốt nghiệp (đồng thời Bí thư chi đoàn làm lệnh chuyển sinh hoạt Đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên).

Bước 2: BCH chi đoàn nộp Sổ đoàn viên theo chi đoàn, kèm theo danh sách đoàn viên chi đoàn (sắp xếp theo thứ tự A,B,C) tại Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên. Bí thư hoặc Phó Bí thư liên chi đoàn ký nháy bên cạnh chữ Xác nhận của đoàn cơ sở.

Bước 3: BCH Đoàn trường xác nhận Sổ đoàn viên.

Bước 4: Đoàn viên nhận lại Sổ đoàn viên tại Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên chậm nhất 01 tuần sau khi BCH chi đoàn trình hồ sơ.

Khi cần hướng dẫn thêm, các đồng chí liên hệ thường trực VPĐTN-HSV qua email doanthanhnien@hpu2.edu.vn hoặc số điện thoại 0974341588.

Văn Luân - Hà Trang

Bài viết khác

Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh

Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh

Văn phòng Đoàn đăng tải nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 04 ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Đoàn trường Hướng dẫn

10/08/2022

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023

10/07/2023

Hướng dẫn K48 điền sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Hướng dẫn K48 điền sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức đến trường hướng dẫn K48 điền sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên năm 2022. 

19/09/2022

Hướng dẫn K48 chuẩn bị hồ sơ nhập học

Hướng dẫn K48 chuẩn bị hồ sơ nhập học

Nhà trường đã thông báo điểm trúng tuyển và danh mục hồ sơ nhập học, đội sinh viên tình nguyện Tiếp sức đến trường

18/09/2022

Mô hình hay giai đoạn 2019 - 2022

Mô hình hay giai đoạn 2019 - 2022

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XX, Ban Thông tin tuyên truyền giới thiệu những mô hình hay

22/07/2022

12 tiêu chí thanh niên thời đại mới

12 tiêu chí thanh niên thời đại mới

Năm học mới đã đến, các đơn vị Đoàn trực thuộc lập kế hoạch hướng dẫn đoàn viên phấn đấu theo 12 tiêu chí hình

05/09/2021

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XX thành công tốt đẹp

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XX thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 23-24/7/2022, tại Hội trường 14 tháng 8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần

24/07/2022