Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 bắt đầu nhận hồ sơ

Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 bắt đầu nhận hồ sơ. Giải xét chọn 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới. Giải thưởng Quả Cầu Vàng do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2003.

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢ CẦU VÀNG

(Kèm theo Quyết định số:1186- QĐ/TWĐTN-KHCN  ngày 19 tháng 8 năm 2021

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

---------

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y - dược, Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới.

Điều 2. Giải thưởng có mục đích:

- Tôn vinh những tài năng trẻ Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực được xét trao Giải thưởng.

- Tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) tiên tiến vào thực tiễn nhằm phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

- Thu hút sự quan tâm, huy động và phát huy nguồn lực toàn xã hội đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần xây dựng đội ngũ nhân tài cho đất nước.

Điều 3. Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xét trao tặng hàng năm. Đơn vị thường trực Giải thưởng là Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (trực thuộc Trung ương Đoàn).

 

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

 

Điều 4. Đối tượng

Giải thưởng xét trao cho các cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12 của năm xét trao giải) đang học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong hoặc ngoài nước.

Điều 5. Tiêu chuẩn

  1. Tiêu chuẩn chung

- Có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và nước sở tại (đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài); có ý chí vươn lên trong học tập, công tác; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh thiếu nhi và cộng đồng.

- Ưu tiên, khuyến khích người dân tộc thiểu số, người khuyết tật; các cá nhân vừa là nhà khoa học, nhà sáng chế vừa là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức KHCN, doanh nghiệp, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra các giá trị sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cao trên thị trường và có đóng góp tích cực, tiêu biểu cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

  1. Tiêu chuẩn trong lĩnh vực cụ thể

Cá nhân được trao tặng Giải thưởng phải đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau đây:

2.1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa

- Là tác giả bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc sáng chế đã được áp dụng thành công trong thực tế.

- Là tác giả các công trình nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước, các báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín quốc gia, quốc tế.

- Chủ trì, đồng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa đã nghiệm thu đạt yêu cầu. Ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên, điện toán lượng tử; công nghệ mạng thế hệ sau; thực tại ảo, thực tại tăng cường, thực tại trộn; công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng; bản sao số; công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất; nông nghiệp chính xác; robot tự hành, robot cộng tác, phương tiện bay không người lái, phương tiện tự hành dưới nước, điều khiển học kỹ thuật, điều khiển học tự động, cơ điện tử, đo lường và cảm biếm, kỹ thuật robot,...

- Là người sáng lập/điều hành dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ triển vọng thu hút được đầu tư từ Nhà nước hoặc các Quỹ đầu tư có uy tín mang lại hình ảnh, thương hiệu Make in Vietnam.

- Đoạt giải cao trong các kỳ thi công nghệ thông tin, tự động hóa quốc tế uy tín. Đạt các giải thưởng/huy chương/bằng khen các cuộc thi uy tín cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.

- Là tác giả chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin đã được các nhà xuất bản uy tín trong hoặc ngoài nước phát hành; có thành tích xuất sắc trong tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.

2.2. Lĩnh vực Công nghệ y - dược

- Là tác giả bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghệ y - dược hoặc các sáng chế đã được áp dụng triển khai rộng rãi trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiệu quả, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục, tiết kiệm chi phí hoặc giúp sàng lọc, phát hiện sớm, cải thiện hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Là tác giả các công trình nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước; các báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín quốc gia, quốc tế.

- Chủ trì, đồng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ y - dược đã nghiệm thu đạt yêu cầu.

- Đoạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế uy tín, đạt các giải thưởng/huy chương/bằng khen các cuộc thi uy tín cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghệ y - dược.

- Là tác giả chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo hoặc chương sách chuyên ngành công nghệ y - dược đã được các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước phát hành; có thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ y - dược.

2.3. Lĩnh vực Công nghệ sinh học

- Là tác giả bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghệ sinh học hoặc sáng chế đã được áp dụng thành công trong thực tế.

- Là tác giả các công trình nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước; các báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín quốc gia, quốc tế.

- Chủ trì, đồng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học đã nghiệm thu đạt yêu cầu. Ưu tiên các đề tài nghiên cứu, các giải pháp đã được ứng dụng có hiệu quả trong lĩnh vực sinh học tổng hợp (kỹ thuật tạo mô động vật và nuôi cấy mô thực vật), công nghệ thần kinh, công nghệ tế bào (tế bào gốc, tế bào động vật, tế bào thực vật), công nghệ enzyme và protein, công nghiệp thực phẩm, công nghệ  vi sinh, tin sinh học, nano sinh học, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ gen (di truyền và chọn giống), công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, chẩn đoán sinh học, vật liệu y sinh, chip sinh học và cảm biến sinh học, nhiên liệu sinh học,…

- Đoạt giải cao trong các cuộc thi sinh học quốc tế uy tín. Đạt các giải thưởng/huy chương/Bằng khen các cuộc thi uy tín quốc gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

- Là tác giả chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo chuyên ngành công nghệ sinh học đã được các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước phát hành; có thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

2.4. Lĩnh vực Công nghệ môi trường

- Là tác giả bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghệ môi trường hoặc sáng chế đã được áp dụng thành công trong thực tế.

- Là tác giả các công trình nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước; các báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín quốc gia, quốc tế.

- Chủ trì, đồng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ môi trường đã nghiệm thu đạt yêu cầu. Ưu tiên các đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực môi trường: xỷ lý ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường; các giải pháp năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu; các phát hiện, sáng kiến, giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển tài nguyên thiên nhiên,...

- Đoạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế uy tín về môi trường. Đạt giải thưởng/huy chương/bằng khen các cuộc thi uy tín cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghệ môi trường.

- Là tác giả chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo chuyên ngành công nghệ môi trường đã được các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước phát hành; có thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ môi trường.

2.5. Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới

- Là tác giả bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới hoặc sáng chế đã được áp dụng thành công trong thực tế.

- Là tác giả các công trình nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước; các báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín quốc gia, quốc tế.

- Chủ trì, đồng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới đã nghiệm thu đạt yêu cầu. Ưu tiên các đề tài nghiên cứu ứng dụng: các công nghệ chế tạo vật liệu có tính năng đặc biệt (hợp kim, vật liệu polyme, vật liệu compozit, vật liệu nanocompozit, vật liệu xốp) sử dụng trong công nghiệp quốc phòng, công nghiệp chế tạo, xây dựng, giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường, chuyển hóa năng lượng, chăm sóc sức khỏe, tạo ra các giá trị sản phẩm và dịch vụ cao trên thị trường; các công nghệ chế tạo vật liệu điện tử và quang tử trong các mô - đun, thiết bị của hệ thống viễn thông, kỹ thuật điện và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là vật liệu cáp quang; vật liệu chuyển hóa và tích trữ năng lượng; vật liệu quang điện tử - quang tử và vật liệu biến hóa; công nghệ chế tạo vật liệu nano, thiết bị nano, vật liệu y sinh tiên tiến sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, y - dược, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh,…

- Đoạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế uy tín về vật liệu mới. Đạt giải thưởng/huy chương/bằng khen các cuộc thi uy tín cấp quốc gia trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

- Là tác giả chủ biên các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo chuyên ngành công nghệ vật liệu mới đã được các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước phát hành; có thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

 

Chương III

HÌNH THỨC, CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ

VÀ CÔNG TÁC XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG

 

Điều 6. Hình thức giải thưởng

Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng sẽ được nhận:

- Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Biểu trưng Giải thưởng;

- Phần thưởng bằng tiền mặt tối thiểu 20 triệu đồng;

- Các phần thưởng khác của đơn vị tài trợ, bảo trợ (nếu có).

Điều 7. Cơ cấu, số lượng Giải thưởng

Giải thưởng được trao hàng năm, căn cứ vào số lượng và chất lượng các hồ sơ đề cử, Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng (gọi tắt Hội đồng Giải thưởng) sẽ đề xuất cụ thể số lượng giải cho từng lĩnh vực, từng đối tượng (đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh,...) trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định, nhưng tối đa không quá 10 giải thưởng.

Điều 8. Quyền lợi của cá nhân được nhận Giải thưởng

- Được nhận giải thưởng (theo Điều 6).

- Được ghi danh và lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam, được giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn tài năng trẻ hoặc một số hoạt động trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tổ chức.

- Được Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ban, ngành liên quan hỗ trợ trong học tập, nghiên cứu và công tác.

- Mỗi cá nhân chỉ được nhận Giải thưởng một lần.

Điều 9. Nghĩa vụ của cá nhân được nhận Giải thưởng

- Tích cực tham gia, đóng góp nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng và là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào, các hoạt động tài năng trẻ của Đoàn Thanh niên các cấp.

- Có trách nhiệm tham gia, đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát huy Tài năng trẻ Việt Nam. 

Điều 10. Quy định xử lý các trường hợp vi phạm

Sau khi nhận Giải thưởng, nếu phát hiện các nhân được nhận Giải thưởng vi phạm quy chế Giải thưởng (làm giả tài liệu, khai báo không đúng thành tích, thành tích có dấu hiệu sai phạm về liêm chính khoa học do cơ quan chuyên môn xác nhận, có hành vi gian lận trong quá trình bầu chọn trực tuyến hoặc gây ảnh hưởng tới tính minh bạch và chất lượng của Giải thưởng...), đơn vị thường trực Giải thưởng sẽ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định tước bỏ danh hiệu Giải thưởng và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 11. Công tác xét chọn Giải thưởng

  1. Triển khai Giải thưởng

- Hàng năm, đơn vị Thường trực Giải thưởng có trách nhiệm gửi Quy chế và các văn bản hướng dẫn triển khai tới các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; các bộ, ngành, các viện, trường học, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp uy tín trên phạm vi toàn quốc; Đại sứ quán, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và đăng trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (http://tainangviet.vn/).

- Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và các cơ quan báo chí của hệ thống Đoàn có trách nhiệm lên kế hoạch truyền thông cho giải thưởng.

- Các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, giới thiệu và hướng dẫn các cá nhân được giới thiệu đăng ký hồ sơ tham dự Giải thưởng; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, ngành tổ chức tuyên truyền về Giải thưởng và các gương mặt tài năng trẻ tham dự Giải thưởng.

- Đơn vị thường trực Giải thưởng tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện và tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng.

  1. Đăng ký tham gia Giải thưởng

Ứng viên đăng ký tham gia Giải thưởng bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (http://tainangviet.vn/). Các tài liệu, thông tin cần cung cấp trên hệ thống đăng ký gồm:

- Công văn của cơ quan, đơn vị đề cử, giới thiệu (bản scan, có ký tên, đóng dấu). Cơ quan, đơn vị đề cử, giới thiệu bao gồm: tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; các bộ, ngành, các viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp, cơ quan báo chí; Đại sứ quán Việt Nam hoặc Ban cán sự Đoàn Thanh niên, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài); Đơn vị thường trực Giải thưởng trực tiếp đề cử.

- Kê khai thành tích cá nhân và đính kèm bản scan thành tích cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (bản scan, có ký tên, đóng dấu).

- Bản scan các tài liệu chứng minh về thành tích, kết quả nghiên cứu, áp dụng thực tiễn như: bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; xác nhận, nhận xét, đánh giá về hiệu quả đạt được của các đơn vị áp dụng công trình và các bản đề - mô (demo), ảnh tư liệu, các hình ảnh chứng minh thành tích của cá nhân trong hoạt động và công tác của lĩnh vực đăng ký tham gia xét Giải thưởng.

- Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng chế… trong lĩnh vực đăng ký xét Giải thưởng đã được thẩm định, nghiệm thu đánh giá.

- Video giới thiệu về cá nhân, các thành tích nổi bật, giá trị các nghiên cứu khoa học của ứng viên (không quá 2 phút).

- Ảnh chân dung ứng viên.

  1. Hội đồng Giải thưởng

- Hội đồng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng (gọi tắt là Hội đồng Giải thưởng) là cơ quan tham mưu xét chọn Giải thưởng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập theo đề xuất của đơn vị thường trực Giải thưởng.

- Hội đồng có nhiệm vụ xét chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong từng lĩnh vực trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét quyết định trao tặng Giải thưởng.

- Hội đồng bao gồm những cán bộ quản lý, chuyên gia có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực xét giải thưởng và không đăng ký tham gia Giải thưởng năm đó. Hội đồng có cơ cấu như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS     Hồ Chí Minh.

+ Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Là đại diện lãnh đạo cấp vụ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

+ Các thành viên Hội đồng: Là đại diện các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực xét Giải thưởng và đại diện một số cơ quan truyền thông, nhà tài trợ.

  1. Ban Thư ký Giải thưởng

- Ban Thư ký Giải thưởng là cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng Giải thưởng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập. Thành viên Ban Thư ký là các chuyên gia, nhà khoa học (không đăng ký tham gia Giải thưởng của năm đó) có chuyên môn sâu trong lĩnh vực xét Giải thưởng do đơn vị thường trực Giải thưởng đề xuất.

- Ban Thư ký có nhiệm vụ phân loại, kiểm tra, rà soát hồ sơ và có báo cáo đề xuất trình Hội đồng Giải thưởng xem xét. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban thư ký do Trưởng Ban thư ký phân công. Ban Thư ký có thể được chia thành các tổ chuyên môn theo các lĩnh vực xét Giải thưởng.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12. Kinh phí tổ chức Giải thưởng

  1. Kinh phí tổ chức xét chọn và trao Giải được cân đối từ nguồn kinh phí hoạt động KHCN hàng năm và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
  2. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Trung ương Đoàn.

Điều 13. Điều khoản thi hành

  1. Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Văn phòng Trung ương Đoàn, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức giải thưởng theo đúng Quy chế này.
  2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung, đơn vị thường trực Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét quyết định./.

 BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

 

Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn và hoàn thành trước ngày 20/8/2022. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2022, tại TPHCM.Tags:


Bài viết khác

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông Hà Nội

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông Hà Nội

Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông.

06/08/2022

Tác động của chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm

Tác động của chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm

Cựu sinh viên Lê Thanh Huyền (K31 Sư phạm Toán học) đang làm nghiên cứu về tác động của chính sách hỗ trợ học phí và

09/08/2022

Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2022, điểm trung bình của môn Giáo dục công dân

23/07/2022

Dự án Áo xanh sư phạm tới trường (giai đoạn 2) chính thức trở lại

Dự án Áo xanh sư phạm tới trường (giai đoạn 2) chính thức trở lại

Đoàn viên, sinh viên lưu ý, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và theo các quy định hiện hành, đề nghị các đồng chí sau

11/07/2022

Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022

Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022

Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ IV chính thức phát động từ ngày 4/7/2022.

27/06/2022

Bộ GDĐT phát động Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất

Bộ GDĐT phát động Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất

Ngày 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I

11/06/2022

Đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô

Đội thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô

Tối ngày 31/5/2022, tại trận Chung kết cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô năm 2021, Trường Đại học

31/05/2022

Tổ chức cuộc thi Oraichain Hackathon năm 2022

Tổ chức cuộc thi Oraichain Hackathon năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có vấn đề “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia,

18/04/2022