Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0974.341.588

Cán bộ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Là một trong 107 điểm cầu cơ sở đoàn trực thuộc, hơn 300 cán bộ, đoàn viênhanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tích cực học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027). Hội nghị học tập diễn ra trong hai ngày 4-5/3/2023 tại hội trường D2.3.

Tham gia học tập có đầy đủ Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường, cán bộ Đoàn - Hội các liên chi đoàn, chi đoàn, câu lạc bộ, đội trong trường.

Hội nghị học tập trực tuyến Nghị quyết được tổ chức tại hội trường D2.3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Chương trình hội nghị tổ chức nghiên cứu học tập ngày 4/3 với 4 chuyên đề: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

 Cán bộ Đoàn trong Trường ĐHSP Hà Nội 2 học tập Nghị quyết tại hội trường D2.3

Chuyên đề “Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” do Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phụ trách đã nêu các kết quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, những thành tựu và hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ 2022-2027; một số điểm mới trong nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên so với nhiệm kỳ trước.

Chuyên đề 1 do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương báo cáo

Chuyên đề phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” nhấn mạnh quan điểm và những điểm mới trong Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” của nhiệm kỳ 2022-2027 và khẳng định quyết tâm của các tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” là một nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Vào buổi chiều cùng ngày, buổi học tập được tiếp tục với chuyên đề “Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên”. Qua chuyên đề, những kết quả nổi bật trong triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2017- 2022 đồng thời kế thừa và tiếp nối kết quả triển khai “3 phong trào hành động cách mạng”, “3 chương trình đồng hành” tại Đại hội nhiệm kỳ XII cùng một số lưu ý trong quá trình cụ thể hóa và triển khai thực hiện.

Chuyên đề 3 do đồng chí Bí thư BCH TW Đoàn Ngô Văn Cương báo cáo

Chuyên đề cuối cùng mà đoàn viên thanh niên được phổ biển là “Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”. Nội dung chuyên đề chú trọng nghiên cứu chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, định hướng quá trình hình thành nhân cách cho các em từ tuổi nhi đồng; đổi mới hình thức sinh hoạt Đội, hoạt động thiếu nhi phù hợp với các loại hình trường, lớp và địa bàn dân cư.

Tổ chức Đoàn, các đoàn viên, thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thực hiện hết sức nghiêm túc và hiệu quả việc nghiên cứu, học tập các nội dung trong 4 chuyên đề trên. Qua đó, thể hiện tinh thần thanh niên cũng như khẳng định việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Thành đoàn Hà Nội là vô cùng cần thiết đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nói riêng và cán bộ, đoàn viên thanh niên cả nước nói chung.

Nguyễn Loan - Nhật LinhTags:


Bài viết khác

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, nhằm ôn lại truyền thống 92 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ

24/03/2023

Khảo sát về

Khảo sát về "Sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục trong sinh viên"

Khảo sát này nhằm mục đích đánh giá nhận thức, thái độ về sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục

13/03/2023

Hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chương trình Hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần

03/03/2023

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bản Thành phố Hà Nội

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bản Thành phố Hà Nội

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

02/03/2023

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023, triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ

24/02/2023

Đoàn viên, Thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tích cực thực hiện theo giá trị cốt lõi của nhà trường

Đoàn viên, Thanh niên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tích cực thực hiện theo giá trị cốt lõi của nhà trường

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyên bố giá trị cốt lõi của Trường trong Chiến lược phát triển trường Đại học

11/02/2023

Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 –2023)

Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 –2023)

93 năm qua, bằng đường lối đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và sự gương mẫu của đội ngũ đảng

03/02/2023